โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาไม่แพงใน Los Angeles | Mentor Language Institute

Central Pacific College

ราคา

① ค่าเรียน+② ค่าหอพัก+③ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หากท่านจัดหาที่อยู่อาศัยเอง ท่านไม่จำเป็นต้องจ่าย ② ค่าที่พัก
*ท่านสามารถ คลิก การคำนวณราคา เพื่อคำนวณราคาเบื้องต้น

① ค่าเรียน

ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระยะเวลาการเข้าพักของท่าน
ท่านเรียนที่ MLI นานเท่าไร ก็ยิ่งมีส่วนลดมากขึ้นเท่านั้น

รับการเสนอราคา↓

การคำนวณราคา

Q&A
Q : จะขอเปลี่ยนชั้นเรียน หลังจากเริ่มการเรียนไปแล้วได้หรือไม่
A : ได้ค่ะ

② ค่าที่พัก

เราสามารถจัดหาบ้านพักและหอพักสำหรับนักเรียนได้
เรามีบ้านพักแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับวัฒนธรรมอเมริกัน
หอพักเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเครือข่ายและเพื่อน

ราคาบ้านพัก

Placement Fee* : $300
Homestay (w/ 2 meals a day)
Private (Individual) Shared***
Deposit** $200 $200
1 week $359 $316
2 weeks $718 $632
3 weeks $1,077 $948
4 weeks $1,304 $1,196
8 weeks $2,608 $2,392
12 weeks $3,912 $3,588

ราคาค่าที่พัก

    

Placement Fee* : $270
Maintenance Fee : $100, Less than 4 weeks $25/week
Private (Individual) Shared (2 people) Quad (4 people)
Deposit** $200 $200 $200
1 week $426 $304 $217
2 weeks $852 $608 $434
3 weeks $1,278 $912 $651
4 weeks $1,408 $1,000 $760
8 weeks $2,816 $2,000 $1,520
12 weeks $4,224 $3,000 $2,280

*ค่าธรรมเนียมการจองจะไม่สามารถคืนเงินได้
**ท่านจะได้รับค่ามัดจำคืนหลังจากย้ายออก
***หากท่านต้องการเข้าพักแบบแบ่งห้อง ท่านต้องอยู่กับผู้อื่นด้วย.
****ราคาต่อสัปดาห์จะถูกเพิ่มหลังจาก 12 สัปดาห์แรก

※ห้องพักของท่านจะได้รับการดูแลจากบริษัท U.S. Support Service หรือตัวแทนอื่นๆ

▶ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพัก

③ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมด้านบน ยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน $150
 • ค่าจัดส่งเอกสาร I-20 $100
 • ค่าดำเนินการ SEVIS $200 (จ่ายให้กับ SEVP)
 • ค่าหนังสือเรียน $150-240

**ไม่สามารถคืนได้
**ท่านมีวีซ่านักเรียน

ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างการชำระค่าเรียน ระหว่าง 4 สัปดาห์และ 48 สัปดาห์

1 เดือน/4 สัปดาห์

 • ค่าธรรมเนียม $150
 • ค่าเรียน $1,000
 • ค่าที่พัก $1,330 (รวมค่าจัดการชั้นเรียน)
 • ค่าหนังสือเรียน $150
 • รวม $2,630

1 ปี (48 สัปดาห์)

 • ค่าธรรมเนียม $450
 • รวม $8,496
 • ค่าที่พัก $9,690 (รวมค่าจัดการชั้นเรียน)
 • ค่าหนังสือเรียน $150
 • รวม $18,786

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม โปรดติดต่อเรา

更新日:

Copyright© Central Pacific College , 2021 All Rights Reserved.