คลังรูปภาพ/วิดีโอ

Mentor Language Institute มีวิทยาเขต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง Los Angeles คือ Hollywood และ Westwood
ท่านสามารถรับชมรุปภาพและวิดีโอของแต่ละสาขาด้านล่าง

Hollywood - Campus

Westwood - Campus

更新日:

Copyright© Central Pacific College , 2019 All Rights Reserved.