โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาไม่แพงใน Los Angeles | Mentor Language Institute

Central Pacific College

นักเรียนชาวต่างชาติ

ท่านจะอยู่ในประเทศสหรัฐฯนานเท่าใด

ท่านมีแผนที่จะอยู่ในประเทศสหรัฐฯนานเท่าใด

หรือ

*หากท่านต้องการศึกษาในประเทศสหรัฐฯมากกว่า 90 วัน ท่านต้องขอวีซ่า

更新日:

Copyright© Central Pacific College , 2020 All Rights Reserved.