โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาไม่แพงใน Los Angeles | Mentor Language Institute

Central Pacific College

ขั้นตอนการสมัครเรียน

สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบในการสมัครเรียนกับ Mentor Language Institute

นักเรียนชาวต่างชาติ

นักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐฯตอนนี้ และต้องการขอวีซ่านักเรียน
อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนที่ต้องการโอนย้าย

นักเรียนที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ และต้องการศึกษาต่อที่ Mentor Language Institute
อ่านเพิ่มเติม

เปลี่ยนสถานะ

นักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนสถานะเป็น "Student (F1)"
อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนที่ไม่ใช่วีซ่า F-1

นักเรียนที่มีวีซ่าสหรัฐฯ แต่ไม่ใช่วีซ่า F1
อ่านเพิ่มเติม

นอกจากภาษาอังกฤษ MLI ยังมีภาษาอื่นๆ อีก 8 ภาษา
หากท่านมีคำถาม โปรดติดต่อเรา

更新日:

Copyright© Central Pacific College , 2021 All Rights Reserved.